Leanbegreper


Her har vi definert alle de vanligste Leanbegrepene som vi anvender i kursene våre.

Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side:  1  2  3  4  5  (Neste)
  ALLE

4

4 F

Find Face Frame Form, fire begreper som beskriver Lean Strategi, fra boka med samme navn.


5

5 Hvorfor

Problemløsningsteknikk som innebærer å spørre hvorfor gjentatte ganger, for å komme forbi de åpenbare symptomene, helt til man finner rot-årsaken.5S

Hensikten med 5S er å sikre et trygt og effektivt arbeidsmiljø. Dette gjøres gjennom en metodikk som kalles 5S. De 5 S´ene er 5 Japanske ord. Ordene oversettes ofte med ordene "Sortere, Systematisere, Skinne, Standardiser, Sikre". En mer presis oversettelse er Rydde, Ordne, Rengjøre, Opprettholde og Sikre/lære.A

A3

A3 er et kommunikasjonsverktøy utviklet av Toyota der hensikten er å få all nødvendig informasjon inn på et ark for å hindre unødvendig prosa. Brukes ofte som en standardprosess for blant annet problemløsning, og kan kommunisere forslag, planer, strategier eller statusoversikt. AI

Kunstig intelligens.


Andon

"Andon" er det japanske ordet for papirlampe. I dag brukes det om en operatørs varsling ved feil, ofte som en lampe. Ofte er andon beskrevet som muligheten til å stoppe produksjonen men det er litt mer nyansert enn dette. Brukes som signalstyring med lamper. 


D

Deming

Opphavsmannen til læringshjulet PDSA.


F

Flyt

Produktet eller tjenesten produseres og flyttes direkte til neste steg i prosessen uten hindringer eller stans. 

For å vurdere flyten i en prosess kan det være nyttig å sjekke ut om forutsetninger for flyt er innfridd: 

  • Er forutgående aktivitet avsluttet?
  • Er nødvendig materiale/utstyr på plass når og der det skal brukes?
  • Er nødvendige hjelpemidler tilgjengelig?
  • Er rett/tilstrekkelig bemanning tilstede for å utføre aktiviteten?
  • Har du tilgang til nødvendig og rett informasjon?
  • Hvordan påvirker arealet aktiviteten foregår over flyten? For stort areal vil feks gi mye unødvendig bevegelse og mellomlagring. For liten plass vil kunne føre til at arbeidet går sakte.
  • Hvordan påvirker ytre forutsetninger prosessen? Dette kan være alt fra krav som er vedtatt utenfor virksomheten, til vær- og føreforhold.


G

Gemba

Det virkelige stedet eller det spesifikke stedet. Betyr vanligvis ”på gulvet” og andre steder hvor jobben blir gjort.

Med begrepet "go to gemba", mener vi at ledere må gå dit hvor jobben blir utført for å skaffe seg inngående kjennskap til prosessen og problemstillingene før de tar beslutninger. Gå og se med egne øyne og still spørsmål. H

Hoshin-kanri

"Hoshin-kanri hjelper oss med å kople de ulike verktøyene i Lean sammen med bedriftens mål og strategier som en helhet. Hoshin-kanri er en modell for å knytte sammen strategiske, taktiske og operative elementer i en organisasjon." 

Gunnar AnderssonSide:  1  2  3  4  5  (Neste)
  ALLE