Gemba

Det virkelige stedet eller det spesifikke stedet. Betyr vanligvis ”på gulvet” og andre steder hvor jobben blir gjort.

Med begrepet "go to gemba", mener vi at ledere må gå dit hvor jobben blir utført for å skaffe seg inngående kjennskap til prosessen og problemstillingene før de tar beslutninger. Gå og se med egne øyne og still spørsmål. 


» Leanbegreper