Deming

Opphavsmannen til læringshjulet PDSA.

» Leanbegreper