A3

A3 er et kommunikasjonsverktøy utviklet av Toyota der hensikten er å få all nødvendig informasjon inn på et ark for å hindre unødvendig prosa. Brukes ofte som en standardprosess for blant annet problemløsning, og kan kommunisere forslag, planer, strategier eller statusoversikt. 


» Leanbegreper