Tilgjengelige kurs

Kontinuerlig forbedring med lean i offentlig sektor - KR 2.990 eks. mva. Kurset er en kombinasjon av introduksjon til anerkjent teori innen lean, kvalitetsledelse og forbedringsarbeid, eksempler, tips, råd og oppgaver du gjennomfører i egen virksomhet. Når du har gjennomført kurset vil du ha påbegynt et viktig forbedringsprosjekt i egen virksomhet. I tillegg vil du ha kunnskap til å kunne identifisere og fjerne tap og tidstyver. Effektene av systematisk forbedringsarbeid er økt kvalitet, økt produktivitet og frigjorte ressurser.

Kurset består av 3 hovedmoduler som tar for seg lean som lærende system, kundeverdi og kvalitet, og verktøy og metoder for forbedringsarbeid. Den siste modulen er den hvor du legger ned mest arbeid. 

For å få tilgang til kurset må du opprette deg en bruker og betale med kort via PayPal, dersom du ønsker faktura sendes fakturaopplysninger til flowit@flowit.no så gir vi tilgang manuelt når faktura er sendt.

Lean praktiker - gult belte - KR 2.990 eks. mva. Kurset er en kombinasjon av introduksjon til anerkjent teori innen Lean, kvalitetsledelse og forbedringsarbeid, eksempler, tips, råd og oppgaver du gjennomfører i egen virksomhet. Når du har gjennomført kurset vil du ha påbegynt et viktig forbedringsprosjekt i egen virksomhet. I tillegg vil du ha kunnskap til å kunne identifisere og fjerne tap og tidstyver. Effektene av systematisk forbedringsarbeid er økt kvalitet, økt produktivitet og frigjorte ressurser.

Kurset består av 3 hovedmoduler som tar for seg Lean som lærende system, kundeverdi og kvalitet, og verktøy og metoder for forbedringsarbeid. 

For å få tilgang til kurset må du opprette deg en bruker og betale med kort via PayPal, dersom du ønsker faktura sendes fakturaopplysninger til flowit@flowit.no så gir vi tilgang manuelt når faktura er sendt.

Lean leder - grønt belte - KR 4.990 Kurset er for deg som skal lede en virksomhet, avdeling og/eller et forbedringsprosjekt. Det gir en forståelse for endringsledelse, og mer dyp bruk av leanverktøy. Kurset tar cirka 3 dager å gjennomføre og gir Lean leder - grønt belte sertifikat ved bestått test. Kjøpet gir tilgang i 180 dager. Umiddelbar tilgang ved å trykke "Lean leder - grønt belte åpent kurs(P)". Deretter kan du betale med kort gjennom å trykke på knappen nederst: Send betaling via PayPal. 
Ønsker du faktura send fakturaopplysninger pr mail til flowit@flowit.no, så gir vi deg tilgang manuelt når faktura er sendt.

DU OPPLEVER

Et praktisk leder treningsprogram for ledere, mellomledere, koordinatorer og andre nøkkelpersoner for å kunne lykkes med en trinnvis Lean Transformasjon.
Hvordan kan Lean som metode gi bedre tjenester for knappe ressurser.
Lær hvordan våre daglige utfordringer utløser sekundære behov, og hvordan de påvirker hverdagen vår.
Lær mer om de kritiske oppgaver og prosesser knyttet til forbedringsledelse.
Dette kurset gir deg dypere innsikt i Lean metodikken. Hvordan du som leder kan lede og koordinere forbedringsarbeidet i eget tjenesteområde.