Leanbegreper


Her har vi definert alle de vanligste Leanbegrepene som vi anvender i kursene våre.

Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

K

Kaizen

Kontinuerlig forbedring av en hel verdistrøm eller en individuell prosess for å skape mer verdi med mindre sløsing.Kanban

Oversettes ofte med tegn/kort, men betyr egentlig "se nøye på tavlen". Et visuelt system/signal som regulerer flyt ved å signalisere etterspørsel i en verdistrøm. Et hvert behov i en prosess har en kanban knyttet til seg med informasjon om mengde, type, leveringstid osv.Kata

"Kata" betyr mønster. I Lean anvender vi begrepet om en strukturert måte å bygge læring inn i daglig drift på. Ved å gjenta de samme spørsmålene hver gang så automatiseres læringsprosessen.


Kunde

Lean har et tydelig fokus på kundens behov, men hvem er kunden? Kunden kan være sluttkunden det vil si den som bruker produktet (forbruker) eller tjenesten (bruker/innbygger). Kunden kan og være overordnet oppdragsgiver som den norske stat for en del virksomheter. Store virksomheter har lange kjeder som leverer produkter og tjenester til hverandre, da snakker vi om internkunder. Alle disse inkluderes i kundebegrepet i Lean, men viktigst er å ha fokuset på sluttkundens behov og at alle ansatte forstår sin rolle i dette.


Kundebehov

Lean har et tydelig fokus på kundens behov, men hvem er kunden? Kunden kan være sluttkunden det vil si den som bruker produktet (forbruker) eller tjenesten (bruker/innbygger). Kunden kan og være overordnet oppdragsgiver som den norske stat for en del virksomheter. Store virksomheter har lange kjeder som leverer produkter og tjenester til hverandre, da snakker vi om internkunder. Alle disse inkluderes i kundebegrepet i Lean, men viktigst er å ha fokuset på sluttkundens behov og at alle ansatte forstår sin rolle i dette.