Kata

"Kata" betyr mønster. I Lean anvender vi begrepet om en strukturert måte å bygge læring inn i daglig drift på. Ved å gjenta de samme spørsmålene hver gang så automatiseres læringsprosessen.

» Leanbegreper