Kanban

Oversettes ofte med tegn/kort, men betyr egentlig "se nøye på tavlen". Et visuelt system/signal som regulerer flyt ved å signalisere etterspørsel i en verdistrøm. Et hvert behov i en prosess har en kanban knyttet til seg med informasjon om mengde, type, leveringstid osv.


» Leanbegreper