Leanbegreper


Her har vi definert alle de vanligste Leanbegrepene som vi anvender i kursene våre.

Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  (Neste)
  ALLE

M

Muri

Overbelastning av mennesker eller utstyrO

Omstilingstid

SMED (Single Minute Exchange of Die - Under 10 minutt på å bytte form). Øvelse på å få ned omstillingstid.


P

PDSA

Plan - Do - Study - Act - Læringshjulet (Kaizenhjulet) definert av Deming. Dette finnes også i versjonen Plan - Do – Check -  Act og på norsk som  Planlegg - Utfør - Kontroller - Korriger (PUKK). Skal man oversette Demings korrekt til norsk utifra dets egentlige betydning så blir det : Planlegge, Utføre, Lære, Agere.

Poka-Yoke

Japansk ord som direkte oversatt betyr "feilsikring". Metode som gir innebygd kvalitet for å hindre feil. Gjerne fysisk/digitalt laget slik at det ikke er praktisk mulig å gjøre feil.


Prosess

En prosess er en samling av prosesssteg (aktiviteter) som gjøres i en rekkefølge. 

Prosesskartlegging er å gi en oversikt over virksomhtens samlede prosesser og hvordan disse henger sammen.

Driftsprosesser er de som produser tjenester eller produkter som virksomheten gir/tilvirker. 

Støtteprosesser er øvrige prosesser som f.eks. vedlikehold, internkontroll, personal, lønn og IT.

Prosessanalyse er typisk å bryte prosessen ned i mindre aktiviteter, vise hvem som utfører de samt å vise sammenhengen mellom dem.


Pull

Produksjonskontroll der nedstrømsaksaviteter signaliserer sine behov l oppstrømsaktiviteter. Pull system er viktig for å få kontinuerlig flyt.Push

Push (Skyv) er motsetningen til Pull (trekk). Et sentralt prinsipp for å skape gode arbeidsprosesser er at vi skal starte arbeidet når det oppstår et behov. Vi skal trekke arbeidet til oss fra de før oss i rekka, ikke skyve arbeid i store bunker videre i prosessen. 


R

Rotårsaksanalyse

Leanverktøy som hjelper deg til å finne problets ulike grunnleggende årsaker. Anvendes for å kunne sette inn tiltak på årsak og ikke på virkning.


S

Skyv

Oversettelse av Push og motsetningen til Pull (Trekk). Et sentralt prinsipp for å skape gode arbeidsprosesser er at vi skal starte arbeidet når det oppstår et behov. Vi skal trekke arbeidet til oss fra de før oss i rekka, ikke skyve arbeid i store bunker videre i prosessen. 


Sløsing

Først og fremst er det viktig å vurdere om produktet eller tjenesten møter kundens behov.

Dernest er det viktig å identifisere de delene av en prosess som ikke tilfører produktet verdi. I produksjonsbedrfter er det vanlig å operere med åtte former for sløsing. TIM WOODS:

 • Transport (Transport)
 • Inventory (lager)
 • Motion (bevegelse)
 • Waiting (venting)
 • Over processing (overprosessering)
 • Over production (overproduksjon)
 • Defects (feil)
 • Skills (Manglende bruk av menneskelig talent)

I tillegg vil det for mange virksomheter være viktig å identifisere andre kilder til sløsing som handler mer om utnyttelsestap i individene, virksomheten og samfunnet:

 • Risiko
 • Misfornøyde leverandører/tvistesaker
 • Mistrivsel
 • Samfunnsfriksjon
 • Økologi
 • Uutnyttet kompetanse
 • Sen læring


Side: (Forrige)   1  2  3  4  5  (Neste)
  ALLE