Poka-Yoke

Japansk ord som direkte oversatt betyr "feilsikring". Metode som gir innebygd kvalitet for å hindre feil. Gjerne fysisk/digitalt laget slik at det ikke er praktisk mulig å gjøre feil.

» Leanbegreper