Prosess

En prosess er en samling av prosesssteg (aktiviteter) som gjøres i en rekkefølge. 

Prosesskartlegging er å gi en oversikt over virksomhtens samlede prosesser og hvordan disse henger sammen.

Driftsprosesser er de som produser tjenester eller produkter som virksomheten gir/tilvirker. 

Støtteprosesser er øvrige prosesser som f.eks. vedlikehold, internkontroll, personal, lønn og IT.

Prosessanalyse er typisk å bryte prosessen ned i mindre aktiviteter, vise hvem som utfører de samt å vise sammenhengen mellom dem.

» Leanbegreper