Leanbegreper


Her har vi definert alle de vanligste Leanbegrepene som vi anvender i kursene våre.

Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

S

Skyv

Oversettelse av Push og motsetningen til Pull (Trekk). Et sentralt prinsipp for å skape gode arbeidsprosesser er at vi skal starte arbeidet når det oppstår et behov. Vi skal trekke arbeidet til oss fra de før oss i rekka, ikke skyve arbeid i store bunker videre i prosessen. 


Sløsing

Først og fremst er det viktig å vurdere om produktet eller tjenesten møter kundens behov.

Dernest er det viktig å identifisere de delene av en prosess som ikke tilfører produktet verdi. I produksjonsbedrfter er det vanlig å operere med åtte former for sløsing. TIM WOODS:

 • Transport (Transport)
 • Inventory (lager)
 • Motion (bevegelse)
 • Waiting (venting)
 • Over processing (overprosessering)
 • Over production (overproduksjon)
 • Defects (feil)
 • Skills (Manglende bruk av menneskelig talent)

I tillegg vil det for mange virksomheter være viktig å identifisere andre kilder til sløsing som handler mer om utnyttelsestap i individene, virksomheten og samfunnet:

 • Risiko
 • Misfornøyde leverandører/tvistesaker
 • Mistrivsel
 • Samfunnsfriksjon
 • Økologi
 • Uutnyttet kompetanse
 • Sen læring

SMED

SMED (Single Minute Exchange of Dice - Under 10 minutt på å bytte form). Øvelse på å få ned omstillingstid.


Standardisering

Beskriver den nåværende beste måten å gjennomføre en aktivitet slik at resultatet blir som forventet.


Støtteaktivitet

I en verdistrøm skiller vi mellom tre typer av aktiviteter; 

 • Verdiskapende (de som tilfører verdi, som endrer produktet mot en ferdigstillelse eller som øker innfrielse av kundens behov)
 • Støtteaktiviteter (nødvendig for å holde driften igang, men er i seg selv ikke verdiskapende)
 • Sløsing: Aktiviteter som ikke tilfører produktet eller tjenesten verdi som kunden/brukeren er villig til å betale for eller behøver. 
Aktiviteter som er nødvendige støtteaktiviteter kan være emballering, testing etc. Dette kan være nødvendig for å sikre kvaliteten ved produktet eller tjenesten, men bidrar i seg selv ikke til verdiskaping. 

Syklustid

Den tid det tar å fullføre en aktivitet i en prosess fra initiering til slutt. Tiden inkluderer verdiskapende og ikke verdiskapende arbeid.