Støtteaktivitet

I en verdistrøm skiller vi mellom tre typer av aktiviteter; 

  • Verdiskapende (de som tilfører verdi, som endrer produktet mot en ferdigstillelse eller som øker innfrielse av kundens behov)
  • Støtteaktiviteter (nødvendig for å holde driften igang, men er i seg selv ikke verdiskapende)
  • Sløsing: Aktiviteter som ikke tilfører produktet eller tjenesten verdi som kunden/brukeren er villig til å betale for eller behøver. 
Aktiviteter som er nødvendige støtteaktiviteter kan være emballering, testing etc. Dette kan være nødvendig for å sikre kvaliteten ved produktet eller tjenesten, men bidrar i seg selv ikke til verdiskaping. 

» Leanbegreper