Leanbegreper


Her har vi definert alle de vanligste Leanbegrepene som vi anvender i kursene våre.

Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

P

PDSA

Plan - Do - Study - Act - Læringshjulet (Kaizenhjulet) definert av Deming. Dette finnes også i versjonen Plan - Do – Check -  Act og på norsk som  Planlegg - Utfør - Kontroller - Korriger (PUKK). Skal man oversette Demings korrekt til norsk utifra dets egentlige betydning så blir det : Planlegge, Utføre, Lære, Agere.

Poka-Yoke

Japansk ord som direkte oversatt betyr "feilsikring". Metode som gir innebygd kvalitet for å hindre feil. Gjerne fysisk/digitalt laget slik at det ikke er praktisk mulig å gjøre feil.


Prosess

En prosess er en samling av prosesssteg (aktiviteter) som gjøres i en rekkefølge. 

Prosesskartlegging er å gi en oversikt over virksomhtens samlede prosesser og hvordan disse henger sammen.

Driftsprosesser er de som produser tjenester eller produkter som virksomheten gir/tilvirker. 

Støtteprosesser er øvrige prosesser som f.eks. vedlikehold, internkontroll, personal, lønn og IT.

Prosessanalyse er typisk å bryte prosessen ned i mindre aktiviteter, vise hvem som utfører de samt å vise sammenhengen mellom dem.


Pull

Produksjonskontroll der nedstrømsaksaviteter signaliserer sine behov l oppstrømsaktiviteter. Pull system er viktig for å få kontinuerlig flyt.Push

Push (Skyv) er motsetningen til Pull (trekk). Et sentralt prinsipp for å skape gode arbeidsprosesser er at vi skal starte arbeidet når det oppstår et behov. Vi skal trekke arbeidet til oss fra de før oss i rekka, ikke skyve arbeid i store bunker videre i prosessen.