Leanbegreper


Her har vi definert alle de vanligste Leanbegrepene som vi anvender i kursene våre.

Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

4

4 F

Find Face Frame Form, fire begreper som beskriver Lean Strategi, fra boka med samme navn.


5

5 Hvorfor

Problemløsningsteknikk som innebærer å spørre hvorfor gjentatte ganger, for å komme forbi de åpenbare symptomene, helt til man finner rot-årsaken.5S

Hensikten med 5S er å sikre et trygt og effektivt arbeidsmiljø. Dette gjøres gjennom en metodikk som kalles 5S. De 5 S´ene er 5 Japanske ord. Ordene oversettes ofte med ordene "Sortere, Systematisere, Skinne, Standardiser, Sikre". En mer presis oversettelse er Rydde, Ordne, Rengjøre, Opprettholde og Sikre/lære.