Leanbegreper


Her har vi definert alle de vanligste Leanbegrepene som vi anvender i kursene våre.

Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

J

Jidoka

Sitat fra Toyota Production system: "TPS-prinsippet om Jidoka integrerer kvalitetskontroll i hvert eneste steg i produksjonsprosessen. Jidoka sørger for at alle avvik blir synlige og rettet opp umiddelbart." "Jido" betyr autmatisering. Prinsippet i Jidoka er at ved feil så skal maskinen stanse. Jidoka kan da oversettes som automatisering med menneskelig touch.