Leanbegreper


Her har vi definert alle de vanligste Leanbegrepene som vi anvender i kursene våre.

Bla gjennom ordboken med denne indeksen

Spesielle tegn | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å | ALLE

F

Flyt

Produktet eller tjenesten produseres og flyttes direkte til neste steg i prosessen uten hindringer eller stans. 

For å vurdere flyten i en prosess kan det være nyttig å sjekke ut om forutsetninger for flyt er innfridd: 

  • Er forutgående aktivitet avsluttet?
  • Er nødvendig materiale/utstyr på plass når og der det skal brukes?
  • Er nødvendige hjelpemidler tilgjengelig?
  • Er rett/tilstrekkelig bemanning tilstede for å utføre aktiviteten?
  • Har du tilgang til nødvendig og rett informasjon?
  • Hvordan påvirker arealet aktiviteten foregår over flyten? For stort areal vil feks gi mye unødvendig bevegelse og mellomlagring. For liten plass vil kunne føre til at arbeidet går sakte.
  • Hvordan påvirker ytre forutsetninger prosessen? Dette kan være alt fra krav som er vedtatt utenfor virksomheten, til vær- og føreforhold.