Verdi

Aktivitet som kunden er villig til å betale for, som endrer produktet, uten å tilføre feil.

Aktivitet som bidrar til å innfri kundens behov.

» Leanbegreper