Sløsing

Først og fremst er det viktig å vurdere om produktet eller tjenesten møter kundens behov.

Dernest er det viktig å identifisere de delene av en prosess som ikke tilfører produktet verdi. I produksjonsbedrfter er det vanlig å operere med åtte former for sløsing. TIM WOODS:

 • Transport (Transport)
 • Inventory (lager)
 • Motion (bevegelse)
 • Waiting (venting)
 • Over processing (overprosessering)
 • Over production (overproduksjon)
 • Defects (feil)
 • Skills (Manglende bruk av menneskelig talent)

I tillegg vil det for mange virksomheter være viktig å identifisere andre kilder til sløsing som handler mer om utnyttelsestap i individene, virksomheten og samfunnet:

 • Risiko
 • Misfornøyde leverandører/tvistesaker
 • Mistrivsel
 • Samfunnsfriksjon
 • Økologi
 • Uutnyttet kompetanse
 • Sen læring

» Leanbegreper