5S

Hensikten med 5S er å sikre et trygt og effektivt arbeidsmiljø. Dette gjøres gjennom en metodikk som kalles 5S. De 5 S´ene er 5 Japanske ord. Ordene oversettes ofte med ordene "Sortere, Systematisere, Skinne, Standardiser, Sikre". En mer presis oversettelse er Rydde, Ordne, Rengjøre, Opprettholde og Sikre/lære.


» Leanbegreper