Omstilingstid

SMED (Single Minute Exchange of Die - Under 10 minutt på å bytte form). Øvelse på å få ned omstillingstid.

» Leanbegreper