Verdiskapende tid

Den tid som produktet eller tjenesten tilføres verdi. Måles i absolutt tid og som prosentandel av gjennomløpstid.

» Leanbegreper