Verdistrøm

En flyt av aktiviteter som produktet følger for å få tilført verdi


» Leanbegreper