PDSA

Plan - Do - Study - Act - Læringshjulet (Kaizenhjulet) definert av Deming. Dette finnes også i versjonen Plan - Do – Check -  Act og på norsk som  Planlegg - Utfør - Kontroller - Korriger (PUKK). Skal man oversette Demings korrekt til norsk utifra dets egentlige betydning så blir det : Planlegge, Utføre, Lære, Agere.
» Leanbegreper