Rekruttering av drivere i Bilfinger. Dette er et kurs for formenn og ISO ledere. Kurset er en kombinasjon av anerkjent teori innen ledelse, Lean, kvalitetsledelse og forbedringsarbeid, eksempler, tips, råd og oppgaver for egen arbeidshverdag. Når du har gjennomført kurset vil du kunne drive ledelse mer effektivt og få en bedre arbeidshverdag.

Kurset består av 3 hovedmoduler:

1 Introduksjon og forståelse av hvorfor vi gjør dette

2 Ulike digitale kurs som kan tas "bår det passer deg"

Det planlegges at kurset avsluttes med en samling, antagelig på teams