DU OPPLEVER

Et praktisk leder treningsprogram for ledere, mellomledere, koordinatorer og andre nøkkelpersoner for å kunne lykkes med en trinnvis Lean Transformasjon.
Hvordan kan Lean som metode gi bedre tjenester for knappe ressurser.
Lær hvordan våre daglige utfordringer utløser sekundære behov, og hvordan de påvirker hverdagen vår.
Lær mer om de kritiske oppgaver og prosesser knyttet til forbedringsledelse.
Dette kurset gir deg dypere innsikt i Lean metodikken. Hvordan du som leder kan lede og koordinere forbedringsarbeidet i eget tjenesteområde.