Forbedringslederskolen er et praktisk ledertreningsprogram der vi baserer læringen på Lean, kvalitetsledelse og eget forbedringsarbeid. Anerkjente Lean bedrifter blir din læringsarena.

MÅL: Forstå samspillet mellom kvalitet, kontinuerlig forbedring og bærekraft.