AHK Beste Prakisis - Lean Kurset er en kombinasjon av introduksjon til anerkjent teori innen lean, kvalitetsledelse og forbedringsarbeid, eksempler, tips, råd og oppgaver du gjennomfører i egen virksomhet. Når du har gjennomført kurset vil du ha påbegynt et forbedringsprosjekt i egen virksomhet. I tillegg vil du ha kunnskap til å kunne identifisere og fjerne tap og tidstyver. Effektene av systematisk forbedringsarbeid er økt kvalitet, økt produktivitet og frigjorte ressurser.

Kurset består av 3 hovedmoduler som tar for seg lean som lærende system, kundeverdi og kvalitet, og verktøy og metoder for forbedringsarbeid. Den siste modulen er den hvor du legger ned mest arbeid.