mandag, 22. april 2024, 02:10
Portal: Lean e-læringskurs fra Flowit
Kurs: Lean e-læringskurs fra Flowit (Leankurs)
Ordbok: Leanbegreper
4

4 F

Find Face Frame Form, fire begreper som beskriver Lean Strategi, fra boka med samme navn.

5

5 Hvorfor

Problemløsningsteknikk som innebærer å spørre hvorfor gjentatte ganger, for å komme forbi de åpenbare symptomene, helt til man finner rot-årsaken.


5S

Hensikten med 5S er å sikre et trygt og effektivt arbeidsmiljø. Dette gjøres gjennom en metodikk som kalles 5S. De 5 S´ene er 5 Japanske ord. Ordene oversettes ofte med ordene "Sortere, Systematisere, Skinne, Standardiser, Sikre". En mer presis oversettelse er Rydde, Ordne, Rengjøre, Opprettholde og Sikre/lære.