onsdag, 6. desember 2023, 21:22
Portal: Lean e-læringskurs fra Flowit
Kurs: Lean e-læringskurs fra Flowit (Leankurs)
Ordbok: Leanbegreper
J

Jidoka

Sitat fra Toyota Production system: "TPS-prinsippet om Jidoka integrerer kvalitetskontroll i hvert eneste steg i produksjonsprosessen. Jidoka sørger for at alle avvik blir synlige og rettet opp umiddelbart." "Jido" betyr autmatisering. Prinsippet i Jidoka er at ved feil så skal maskinen stanse. Jidoka kan da oversettes som automatisering med menneskelig touch.