lørdag, 15. juni 2024, 15:40
Portal: Lean e-læringskurs fra Flowit
Kurs: Lean e-læringskurs fra Flowit (Leankurs)
Ordbok: Leanbegreper
F

Flyt

Produktet eller tjenesten produseres og flyttes direkte til neste steg i prosessen uten hindringer eller stans. 

For å vurdere flyten i en prosess kan det være nyttig å sjekke ut om forutsetninger for flyt er innfridd: 

  • Er forutgående aktivitet avsluttet?
  • Er nødvendig materiale/utstyr på plass når og der det skal brukes?
  • Er nødvendige hjelpemidler tilgjengelig?
  • Er rett/tilstrekkelig bemanning tilstede for å utføre aktiviteten?
  • Har du tilgang til nødvendig og rett informasjon?
  • Hvordan påvirker arealet aktiviteten foregår over flyten? For stort areal vil feks gi mye unødvendig bevegelse og mellomlagring. For liten plass vil kunne føre til at arbeidet går sakte.
  • Hvordan påvirker ytre forutsetninger prosessen? Dette kan være alt fra krav som er vedtatt utenfor virksomheten, til vær- og føreforhold.