mandag, 23 november 2020, 19:51
Nettsted: Lean e-læringskurs fra Flowit
Kurs: Lean e-læringskurs fra Flowit (Leankurs)
Ordbok: Leanbegreper
S

SMED

SMED (Single Minute Exchange of Dice - Under 10 minutt på å bytte form). Øvelse på å få ned omstillingstid.

Standardisering

Beskriver den nåværende beste måten å gjennomføre en aktivitet slik at resultatet blir som forventet.

Støtteaktivitet

I en verdistrøm skiller vi mellom tre typer av aktiviteter; 

  • Verdiskapende (de som tilfører verdi, som endrer produktet mot en ferdigstillelse eller som øker innfrielse av kundens behov)
  • Støtteaktiviteter (nødvendig for å holde driften igang, men er i seg selv ikke verdiskapende)
  • Sløsing: Aktiviteter som ikke tilfører produktet eller tjenesten verdi som kunden/brukeren er villig til å betale for eller behøver. 
Aktiviteter som er nødvendige støtteaktiviteter kan være emballering, testing etc. Dette kan være nødvendig for å sikre kvaliteten ved produktet eller tjenesten, men bidrar i seg selv ikke til verdiskaping. 

Syklustid

Den tid det tar å fullføre en aktivitet i en prosess fra initiering til slutt. Tiden inkluderer verdiskapende og ikke verdiskapende arbeid.

T

Takttid

Den produksjonstid du har delt på antall etterspørsler. Har du 100 minutter og 2 etterspørsler så er takttid 50. Denne er med andre ord ikke basert på hva du kan klare, men på hva du må klare for å dekke etterspørsel.

Tavlemøter

Å anvende fysiske eller digitale tavler for å vise en oversikt over forbedringer, status og mål er et viktig leanverktøy. Å møtes foran en slik tavle er et tavlemøte.

Trekk

Oversettelse av Pull og motsetningen til Push (Skyv). Et sentralt prinsipp for å skape gode arbeidsprosesser er at vi skal starte arbeidet når det oppstår et behov. Vi skal trekke arbeidet til oss fra de før oss i rekka, ikke skyve arbeid i store bunker videre i prosessen. 

V

Verdi

Aktivitet som kunden er villig til å betale for, som endrer produktet, uten å tilføre feil.

Aktivitet som bidrar til å innfri kundens behov.

Verdiskapende tid

Den tid som produktet eller tjenesten tilføres verdi. Måles i absolutt tid og som prosentandel av gjennomløpstid.

Verdistrøm

En flyt av aktiviteter som produktet følger for å få tilført verdi